...DRIVING BY SMILE...
โรงเรียน สอนขับรถยนต์  โรงเรียนมีอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี และผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกตามมาตรฐานที่กำหนดของกรมขนส่ง ใช้รถใหม่ในการ สอนขับรถ พร้อมบริการรับ-ส่งฟรี และพาไปทำใบขับขี่การขับรถไม่ใช่เรื่องยาก  Driving Centre by Smile team สามารถ สอนขับรถยนต์ ทำให้ท่านสามารถขับรถได้อย่างขับรถได้อย่างถูกวิธี ปลอดภัย และถูกกฎจราจร โดยที่ท่านสามารถสอบใบขับขี่ได้ด้วยตัวท่านเองไม่ต้องเสียเงินเพื่อซื้อใบขับขี่ เพราะการสอบใบขับขี่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด   สอนขับรถ รับประกันคุณภาพโดย Smile Team
 

 
เราเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการขับขี่บนท้องถนน โดยฝึกหัดในสนามระยะแรก เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของการขับรถ การใช้อุปกรณ์ต่างๆในรถได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้วิธีการควบคุมรถอย่างถูกวิธี ควบคู่ไปกับการสอนเรื่องกฎจราจรและมารยาทและน้ำใจบนท้องถนน เรามีเจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำเรื่องการเรียนการสอน คอยสอบคำถามหรือข้อปัญหาในการขับรถ เมื่อเกิดปัญหาในการขับขี่ในสถานการณ์ต่างๆที่นักเรียนสงสัยตลอดเวลา มีเจ้าหน้าที่ดูและให้คำแนะนำในรายละเอียดหลักสูตร การจัดตารางเรียน ที่สำคัญยังให้การดูแลเรื่องการเข้าร่วมทดสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตลอดเวลาทำการ
...บริการของเรา...
...ข่าวสาร..

เราเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพในการขับขี่บนท้องถนน โดยฝึกหัดในสนามระยะแรก เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของการขับรถ การใช้อุปกรณ์ต่างๆในรถได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้วิธีการควบคุมรถอย่างถูกวิธี ควบคู่ไปกับการสอนเรื่องกฎจราจรและมารยาทและน้ำใจบนท้องถนน

Powered by MakeWebEasy.com