การจองเวลาเรียน

  • นักเรียนสามารถระบุเวลาเรียนได้เอง โดยจองเวลาที่นักเรียนสะดวก วันละ 2 – 3 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน สามารถเรียนได้ทุกวันยกเว้นวันอังคาร ทางโรงเรียนจะหยุดทุกวันอังคาร เพื่อพานักเรียนไปสอบใบขับขี่
  • ทางโรงเรียนจะนับชั่วโมงวันที่นักเรียนมาเรียนจนครบชั่วโมงตามหลักสูตรที่ลงไว้
  • หากมีความจำเป็นต้องยกเลิกชั่วโมงเรียน รบกวนโทรมายกเลิกก่อนถึงชั่วโมงเรียนล่วงหน้า 1 วัน โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ดูแลตารางเรียน หากแจ้งครูกะทันหัน ทางโรงเรียนนับว่าเป็นชั่วโมงเรียน
  • หากต้องการจะเพิ่มชั่วโมงเป็นหลักสูตรที่มีชั่วโมงมากขึ้น สามารถทำได้ในชั่วโมงเรียนครั้งสุดท้าย โดยเพิ่มเงินแค่ส่วนต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่
  • การเรียนต้องเรียนให้เสร็จภายใน 3 เดือน นับจากการเรียนครั้งล่าสุด หากเว้นไปเกินกว่า 3 เดือน โดยไม่แจ้งล่วงหน้ากับทางโรงเรียถึงเหตุอันควร ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการตัดชั่วโมงเรียนที่ยังเรียนไม่ครบ

Powered by MakeWebEasy.com