หลักการสอน

 • สอนด้วยรถยนต์:
  เกียร์ออโต้ HONDA NEW CITY, HONDA JAZZ, TOYOTA ALTIS, TOYATA VIOS
  เกียร์ธรรมดา กระบะ VIGO
  เพื่อความมั่นใจ นักเรียนสามารถดูสภาพรถก่อนได้
 • อาจารย์ 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน โดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี
 • สอนในสนามขับรถของโรงเรียนในชั่วโมงแรกๆ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานการขับรถที่ดี จนมีความชำนาญ และคุ้นเคยกับการขับรถ จากนั้นจะพาออกถนนใหญ่ เพื่อเน้นประสบการณ์บนท้องถนน การเปลี่ยนช่องทางการจราจร การกลับรถ การใช้สัญญาณไฟ การจอดรถบนห้างสรรพสินค้าหรือลานจอดรถ นักเรียนจะได้เรียนรู้กฎจราจรสัญญาณไฟจราจร ป้ายสัญลักษณ์การจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน จากการขับรถออกถนนใหญ่ในชั่วโมงเรียน โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย หรือน่าเบื่อ
 • สนามของโรงเรียน อยู่งามวงศ์วาน หลังเดอะมอลล์นะคะ
 • นักเรียนสามารถเลือกเส้นทางการขับรถได้เอง โดยบอกอาจารย์ผู้สอน ทางโรงเรียนจะพาไปทุกที่ เว้นแต่นักเรียนมีความประสงค์จะขึ้นทางด่วน สามารถพาขึ้นทางด่วนได้ แต่ค่าทางด่วนนักเรียนต้องเป็นผู้ออก
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเรียน การสอน ทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบทุกกรณี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเรียกเก็บนักเรียนเพิ่มเติม
 • ทุกหลักสูตรมีเอกสารแจก เพื่อใช้อ่านประกอบการสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี
 • สำหรับทุกหลักสูตร ทางโรงเรียนมีบริการพาไปทำใบขับขี่จนกว่าจะผ่าน โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม และไม่นับรวมอยู่ในชั่วโมงเรียน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการเรียน ต้องเรียนให้จบภายใน 3 เดือน นับจากการเรียนครั้งสุดท้าย มิฉะนั้นชั่วโมงที่เหลือจะตัดทิ้ง ยกเว้นแต่มีการบอกกล่าวทางโรงเรียนไว้ล่วงหน้า ถึงสาเหตุและความจำเป็นที่ต้องหยุดเรียนไป

 

 • รถยนต์ที่ใช้สอบปฏิบัติ ใช้รถของโรงเรียน นักเรียนไม่ต้องนำรถไปเอง หรือไม่ต้องไปเช่ารถที่กรมขนส่ง
 • อาจารย์แนะแนว จะมีอาจารย์ของโรงเรียนคอยแนะแนวการสอบปฏิบัติตลอดทั้งวัน และคอยส่งนักเรียนลง สนามสอบจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบ

Powered by MakeWebEasy.com