หลักการขอใบขับขี่

 หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1. ผ่านการอบรบภาคภาคทฤษฎี 5 ชม.
ผู้เข้าทดสอบต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎี 5 ชม. โดยสามารถเลือกช่องทางการเข้ารับอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ
 • จองคิวอบรมภาคทฤษฎีที่ขนส่งประจำจังหวัด (จะไม่มีค่าค่าอบรม) หรือ
 • อบรมภาคทฤษฎีกับสถานศึกษาต่างๆ(มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ไม่เกิน 500 บาท) โดยสถานศึกษาที่เลือกไปอบรมจะออกใบรับรองการผ่านการอบรมภาคทฤษฎีให้กับผู้เข้าทดสอบ และสามารถนำใบผ่านการอบรมฯ มายื่นขอนัดวันสอบใบอนุญาตขับขี่กับกรมขนส่งในขั้นตอนต่อไปได้เลย

2. ผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย

ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 30 วัน
 • ใบรับรองการอบรม (กรณีอบรมกับสถาบันอื่น)

ทดสอบสมรรถนะความพร้อมของร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
3. ผ่านการสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) เกณฑ์ในการวัดผลอยู่ที่ 90%
ทดสอบข้อเขียนผ่าน E-exam จำนวน 50 ข้อ เกณฑ์ในการผ่านคือ 90%  ต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป และสามารถทราบผลคะแนนสอบได้ทันทีเมื่อกดส่งข้อสอบ
 
4. ผ่านการทดสอบการขับรถ 3 ท่า ที่กรมการขนส่งกำหนด ต้องทดสอบการขับทั้งหมด 3 ท่าบังคับ คือ
 • ท่าสอบที่ 1 ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกช่องว่างด้านซ้าย
 • ท่าสอบที่ 2 ขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้าระยะห่างไม่เกิน 25 ซม.
 • ท่าสอบที่ 3 ขับรถเดินหน้า และถอยหลังตรงในทางตรง
 
 อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 
เมื่อผ่านทดสอบ ทุกขั้นตอน ทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราวมีอายุ 2 ปี โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมภายหลังผ่านการทดสอบดังนี้
 • บัตรสมาร์ทการ์ด 205 บาท (ไม่ต้องใช้รูป สามารถถ่ายรูปที่ขนส่งได้เลย)
 ประโยชน์ของใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด
 
สามารถใช้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ 11 ประเทศ คือ จีน บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์ตะวันออก พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ได้เลย โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตขับขี่สากล
Powered by MakeWebEasy.com