คุณสมบัติผู้สอบใบขับขี่

  • ผู้สอบต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์ โดยระบุว่าเพื่อใช้สอบใบขับขี่
  • ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แบบสมาร์ทการ์ดจ่ายให้แก่กรมขนส่ง 205 บาท
Powered by MakeWebEasy.com