Webmaster

Webmaster

Admin

  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถชำระค่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้แล้วนะคะ (5703 views)

18 Aug 2012 15:52


ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารค่ะ

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนักเรียนสามารถชำระค่าหลักสูตรด้วยบัตรเครดิต
VISA และ MASTER ทุกธนาคารค่ะ
โดยทางร้านขอคิดค่าธรรมเนียม 3% เนื่องจากถูกคิดโดยธนาคารค่ะ

ขอรับชำระยอดโดยบัตรเครดิตตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปนะคะ

ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกเรื่องค่าธรรมเนียมที่บวกเพิ่มขึ้นมา 3% นะคะ เนื่องจากราคาค่าหลักสูตรเดิม ทางโรงเรียนได้กำไรอยู่เพียงไม่มากเท่าใดนัก เพียงแต่ทางโรงเรียนเล็งเห็นความไม่สะดวกของนักเรียนบางครั้งในการที่ต้องชำระด้วยเงินสด จึงพยายามหาวิธีเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้แก่นักเรียน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มจากธนาคารจริงๆค่ะ

Webmaster

Webmaster

Admin

Webmaster

Webmaster

Admin

17 Jan 2015 16:08 #1

ประกาศ ยกเลิกค่าธรรมเนียม ารใช้บัตรเครดิตแล้วนะคะ http://www.drivingbysmile.com/webboard-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B0-1-793105-1.html

Webmaster

Webmaster

Admin

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com