Webmaster

Webmaster

Admin

  คุณครูปาล์มขอลากลับบ้านนะคะ (1589 views)

19 Apr 2013 10:01

เนื่องจาก คุณพ่อ ของ คุณครูน้องปาล์ม เป็นลม ล้มกระแทก ขณะนี้อยู่โรงพยาบาลยังไม่ได้สติ คุณครูน้องปาล์มจำเป็นต้องกลับบ้านด่วน ดังนั้นตารางเรียนของนักเรียน ที่เรียนกับครูปาล์ม สัปดาห์นี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรียนกับคุณครูท่านอื่นนะคะ รวมถึงรถที่ใช้สอนด้วย เนื่องจากต้องย้ายตารางไปให้ครูท่านอื่นสอน ซึ่งเค้าจะมีรถประจำตัวของเค้าอยู่แล้ว หากเปลี่ยนรถด้วยเกรงว่าจะไม่สะดวกและมีปัญหาเรื่องเวลาได้ค่ะ

ทางโรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวก

ทั้งนี้ทั้งนั้น ขอเอาใจช่วยให้คุณพ่อของคุณครูน้องปาล์ม อาการปลอดภัย หายดีนะคะ

Webmaster

Webmaster

Admin

N

N

Guest

19 Apr 2013 18:50 #1

ขอให้คุณพ่อของครูหายไวๆค่ะ

N

N

Guest

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com