Ch

Ch

Guest

  กระบะบรรทุกหนัก ออกตัวอย่างไร (3873 views)

27 May 2013 12:50

กระบะบรรทุกของประมาณ 2-3ตัน ออกตัวเหมือนรถเบาไหม หรือว่าต้องเหยียบคันเร่งมากกว่าเดิม เวลาขึ้นสะพานตอนรถติดต้องขับต่อท้ายกันไปหรือว่าให้รถค้นหน้าเตรียมลงสะพานแล้วเราค่อยขึ้นสะพาน

Ch

Ch

Guest

Webmaster

Webmaster

Admin

28 May 2013 13:21 #1

รถกระบะบรรทุกได้ไม่เกิน 2 ตัน ตามกฎหมายกำหนดนะคะ เกินกว่า 2 ตันไม่ได้ ต้อง modify รถ หรือเป็นรถกระบะล้อใหญ่

ออกตัวไม่ต่างจากรถธรรมดา อาจจะต้องเติมคันเร่งช่วยเพราะรถหนัก ส่วนเวลาขึ้นสะพานถ้ากลัวรถไหลลงมาระหว่างติดบนสะพานอาจจะรออยู่ตีนสะพาน ค่อยขึ้นตอนรถเคลื่อน หรือถ้ากลัวเพื่อนร่วมทางว่า (จริงๆ คนในท้องถนนส่วนใหญ่ที่มีน้ำใจจะเข้าใจอยู่แล้วว่ารถเราหนักเลยต้องจอดรถอยู่ตีนสะพาน)  ระหว่างจอดค้างบนสะพานให้ดึงเบรคมือช่วยด้วยก็ดีค่ะ

Webmaster

Webmaster

Admin

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com