Nicky

Nicky

Guest

  ไม่กล้าขับซักที (2364 views)

12 Mar 2014 15:17

สวัสดีค่ะ,

พี่เป็นนักเรียนเก่าของ สมายด์ไดร์วิ่งค่ะ ขออนุญาติแทนตัวว่าพี่นะค๊ะเพราะอายุก็ใกล้หลักสี่แล้วค่ะ :h:

พี่เป็นคนนึงที่ไม่กล้าขับรถ แม้ว่าจะเคยเรียนที่ิอื่นและมีใบขับขี่มาแล้วหลายปี แต่หลังจากได้ใบขับขี่ก็ไม่เคยได้ขับรถเลย ต้องขอบคุณ คุณครูจากสมายด์ไดร์วิ่งที่ทำให้พี่มีความมั่นใจในการขับรถ พี่เรียนเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม เรียนแค่อาทิตย์ละครั้งค่ะ บางช่วงไม่ว่างก็ดึงไปถึง 2 อาทิตย์ เพราะไม่อยากเร่งตัวเองเหมือนเมื่อก่อน ที่รีบเรียนรีบจบ เสร็จแล้วก็ไม่กล้าขับรถ มีโอกาสได้เจอกับครูถึง 3 คน คือครูเสริฐ ครูแมน และครูรินค่ะ ทุกคนใจดีต่างจากหน้าตาที่ออกแนวโหดค่ะ (แอบเม้าท์นิดนึง) มีเทคนิคดี ๆ มาแนะนำ อีกทั้งยังให้กำลังใจอยู่เสมอ ทุกวันนี้ขับรถมาทำงานทุกวันค่ะ รัชดา-รังสิต มีความมั่นใจมากขึ้น ขับจริงๆก็ 3 เดือนแล้วค่ะ ไม่เคยมีอุบัติเหตุเลย ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านอีกครั้งนะค๊ะ และขอเป็นกำลังใจให้กับทุก ๆ ท่านค่ะ อย่ากลัวค่ะ ไม่ยากเลย

นิด/รัชดาค่ะ

Nicky

Nicky

Guest

Webmaster

Webmaster

Admin

12 Mar 2014 16:03 #1

 หนูต่างจากพี่นิดเดียวค่ะ พี่ไม่กล้าขับ แต่หนูใจเต็มร้อย หนูกล้าขับ แต่ไม่มีใครกล้าให้หนูขับ สงสัยกลัวไม่มีรถสอน หุหุหุหุ

ขับรถไม่ยาก แค่อย่าประมาท ชิลๆๆ สบายๆๆ อย่ารีบ อุบัติหตุมักมาพร้อมกับความรีบร้อน

ส่วนความทุกข์ใจของคุณครู แต่ก่อนสนามอยู่พระราม 5 ครูก็พาออกถนน ไม่อยากเข้าสนามเพราะไกล เดี๋ยวนี้ย้ายสนามมาอยู่ข้างโรงเรียนที่งามวงศ์วาน กว้างใหญ่กว่าเดิม ก็กลัวว่าครูจะไม่พาออกถนน สอนอยู่แต่ในสนาม ครูรินทร์เลยเอาเสามาตั้งๆๆๆๆ สนามใช้แค่ฝึกท่าสอบเท่านั้น ฝึกเลี้ยวต้องเข้าหมู่บ้าน ตรอก ซอก ซอย เหมือนเดิม ให้เลี้ยวได้ บังคับรถในเลนได้

หนูอยู่ตรงกลางบางทีก็ งง หัวอกคนเรียนถามหาสนาม ไม่มีสนาม ไม่เรียน จริงๆก็ดาบ 2 คม เหมือนกันค่ะ หลายโรงเรียนสอนแต่ในสนาม หรือ ทั้งคอร์สสอนย้ำอยู่แต่ท่าสอบ สุดท้ายได้ใบขับขี่มาขับออกถนนไม่ได้ หัวอกครูหลายๆท่านเค้าบอกว่าเจอครูมักง่ายบางคนก็สอนแต่ในสนามหรือสอนแต่ท่าสอบ ตัวนักเรียนนั่นแหละที่ไม่ได้ประโยชน์ มีใบขับขี่ไว้เป็นเครื่องประดับในกระเป๋าขับไม่ได้จริง ดีที่ครูที่นี่ค่อนข้างหัวอ่อน ตามครูรุ่นพี่ เข้าหมู่บ้าน ออกถนน ขึ้นห้าง ถึงได้พานักเรียนเข้าสนามเพื่อเรียนท่าสอบ เอาให้ขับได้ก่อน ถึงจะสอนท่าสอบ หน้าตาไม่ดี แต่พูดจาไพเราะ 

ดังนั้นขอให้เชื่อมั่นในครูค่ะ ถ้าครูพาขึ้นบนน อย่ากลัว อย่าตื่นเต้น หรือลนลาน ยิ่งกลัวมาก ตื่นเต้นมากยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการขับรถเป็น รถของโรงเรียนเร่งได้เต็มที่ 60 มีที่ล๊อกคันเร่งทุกคัน มีครูนั่งข้างๆ มีเบรค 2 ข้าง ครูเค้าสามารถควบคุมได้ ฝึกบนถนน เรียนจบไปจะได้ขับได้จริงนะคะ
 

Webmaster

Webmaster

Admin

Albina

Albina

Guest

7 Mar 2024 19:18 #2

How to grow on Instagram: 20 tips to increase your followersIn the world of social media, Instagram has become a fundamental platform for personal and business promotion and networking. If you are here it is because you are surely wondering how to grow on buy real comments.If you want to know effective ways to expand your reach on this influential platform, you've come to the right place.Next, we will explain 20 valuable tips that will help you boost your presence on Instagram and reach new followers on this magnificent social network.How to grow on Instagram organically

If what you want is to reach the right people en masse, whether you want to promote your brand and achieve good sales, or you just want to create quality content to gain followers and connect with your audience. First of all, I will give you the best advice that you should never commit, if what you don't want is to achieve the opposite.Don't buy Instagram followers

Buying followers is a mistake that we should not make. Not only is it an unethical practice, but it is also detrimental to your Instagram presence.While it may seem tempting to have a large following overnight, these purchased followers are often fake or inactive accounts that don't engage with your content.Instead of buying followers, it's important to focus on building a genuine and engaged audience that will help you grow on Instagram.The quality of your followers is much more valuable than the quantity. An authentic follower base is more willing to engage with your posts, increasing your account's visibility and influence.20 tips to increase your followers and grow on Instagram this 2023

Whether you're a content enthusiast, an entrepreneur, or just someone who wants to connect with more people, these 20 tips will take you to the next level on Instagram.1. Quality Content

Quality content is essential. This means that your posts must be visually appealing and relevant to your audience.Use high-resolution images and videos that reflect the personality of your brand or theme. Add value through well-written descriptions and messages that resonate with your followers.2. Consistency in Publishing

Maintain a consistent posting schedule. Regularity shows commitment and helps keep your followers interested. Use scheduling tools to schedule posts at optimal times for your audience.3. Use Strategic Hashtags:

Research popular and valuable hashtags in your niche. Use a combination of general and specific hashtags to increase the visibility of your posts. Don't overdo it, between 5 and 10 hashtags per post are usually effective.4. Interact with your Audience

Interaction is key to building relationships on Instagram. Respond to comments on your posts, “like” your followers' photos, and follow like-minded accounts. Establishing this type of relationship fosters loyalty and attracts new followers.5. Collaborate with Influencers

Influencers have a committed audience. Look for those whose audience is relevant to your niche and establish collaborations. It can range from mentions in your stories to more elaborate campaigns. This strategy allows you to reach a broader audience.6. Publications in Strategic Hours

Analyze your profile statistics to identify when your audience is most active. Adjust your posting schedules accordingly to maximize the reach of your posts.7. Attractive Stories

Stories are ephemeral and generate a close connection with your audience. Use stickers, polls, questions, and interactive features to keep your followers engaged. Share behind-the-scenes moments and authentic content.8. Publish Various Content

Variety keeps interest. Combine images, videos, infographics and live content. Maintain a balanced mix to keep your audience interested and attentive to what's coming.9. Participate in Challenges and Trends

Challenges and trends are a great way to increase visibility. Participate in relevant challenges in your niche and join popular trends.10. Geolocation

Tag your posts with the appropriate location. This helps your content be discovered by people interested in that geographic area, especially useful if you have a local business.11. Create Viral Content:

Generating viral content is a big boost. Research what type of content has been successful in your niche and look for creative ways to make it your own. Remember to keep it relevant to your audience.12. Publish Success Stories

Share success stories related to your product or service. People love to feel inspired and see how others have had positive results.13. Announce your Posts

Use Instagram promotion options to increase the reach of your posts. Define your target audience, set a budget, and let Instagram promote your posts.14. Organize Contests and Giveaways

Contests and sweepstakes attract attention. Ask participants to follow your account, tag friends, and share your content to participate. This can lead to a significant increase in followers.15. Publish Evergreen Content

Create content that is useful over time. Timeless guides, tips, and educational content keep people engaged even after they've been published.16. Use the IGTV Platform

IGTV allows you to post longer videos. Generate high-quality content that can attract an engaged audience. Keep videos interesting and relevant to your audience.17. Take Surveys and Questions

Use interactive features to engage your audience. Conduct surveys and questions to get feedback and show that you care about their opinions.18. Publish Educational Content

Share tips, tutorials, and educational content related to your niche. People value useful knowledge and this can establish you as an authority in your field.19. Redirect from Other Platforms

Promote your Instagram profile on other social networks and platforms. Encourage your existing followers on other platforms to follow you on Instagram.20. Analyze and Learn

Use Instagram analytics tools to evaluate the performance of your posts. See what works best, adjust your strategy based on the results, and continue learning from your data.

Albina

Albina

Guest

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com