ชัย

ชัย

Guest

  คนต่างด้าวสามารถเรียนได้ไหมครับ (3133 views)

24 Jan 2011 17:20

ผมเป็นแรงงานต่างด้าวครับ แต่สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีหนังสือเดินทางเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย อยากสอบถามว่า ผมสามารถเรียนขับรถและสอบใบอนุญาติขับขี่ได้ไหมครับ

ชัย

ชัย

Guest

สไมลล์

สไมลล์

Guest

24 Jan 2011 17:43 #1

ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นคำขอที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1, 2, 3 และ 4 สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา

หลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (1 ปี) หรือ คำขอใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (5 ปี)

1. ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ต้องมิใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาเพื่อการท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร

2 ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ให้ยื่นใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยภาพถ่าย

3. สำหรับคนต่างด้าว ให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย หรือหลักฐานแสดงที่พักอาศัยในราชอาณาจักรที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้ แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 ปี

4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

5. รูปถ่ายจำนวน 2 รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่เคลือบกันน้ำ ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้มีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตนซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ ให้นำมาด้วย พร้อมภาพถ่าย เพื่อจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการดังนี้
- ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย
- ใบอนุญาตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลของประเทศอื่นออกให ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ พร้อมด้วยภาพถ่าย

ในกรณีใบอนุญาตขับรถมิได้มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษ ให้สถานทูตแห่งประเทศผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถแปลหรือจัดทำเอกสารรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือทั้งสองภาษารวมกัน

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
2. ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย รอบเช้า 09.00 น. รอบบ่าย 13.30 น.
4. เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
5. เข้ารับการทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
6. เข้ารับการทดสอบขับรถ
7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
8. รอรับใบอนุญาต


สรุปด้านบนนะคะจะได้ไม่งง
ประเด็นที่ 1 เรียนขับรถได้แน่นอนค่ะ ถ้าฟังภาษาไทยเข้าใจนะคะ เพราะครูพูดภาษาอังกฤษแบบงู ๆ ปลา ๆ

ประเด็นที่ 2 ถ้าไม่ได้เข้าเมืองมาเพื่อท่องเที่ยว จะมีใบขับขี่ชั่วคราว 1 ปี ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะ

1. passport ตัวจริง และสำเนา กับ Non-immigrant Visa (visa ท่องเที่ยวใช้ไม่ได้นะคะ)
2.ใบรับรองถิ่นที่อยู่ซึ่งออกให้โดยสถานทูตฯของชาตินั้นๆในประเทศไทย ติดต่อสถานทูตฯของเค้าในไทยเลย ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับสถานทูตแต่ล่ะที่
3. work permit
4. ใบรับรองแพทย์
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รุป (เด้วนี้เป้นคอมพิวเตอร์แล้ว แล้วก็ไม่ได้พาคุณต่างชาติไปนานแล้ว ขอโทรถามที่ขนส่งก่อนนะได้ว่ายังต้องเอาไปอยู่อะป่าว)

ถ้ามีใบขับขี่สากล หรือของถิ่นที่มาก็เอามาด้วยค่ะ จะได้ไม่ต้องสอบข้อเขียน

แล้วเดี๋ยวทางโรงเรียนขอ confirm กับที่ ขนส่งตลิ่งชันด้วยค่ะ ว่าทำได้มั้ย เพราะเป็นขนส่งเล็ก ที่หมอชิตทำได้แน่ ๆ พอเปลี่ยนมมาที่ตลิ่งชันเลยไม่แน่ใจ เด้ว วันพุธจะเอามาโพสบอกอีกทีนะคะ แต่กรณีคนไทยจะให้ออกใบขับขี่สากลละก็ไม่ได้แน่ ๆ ต้องเอาใบขับขี่ที่สอบได้ไปยื่นเองที่หมอชิต เพราะขนส่งเล็กออกให้ไม่ได้ แต่สอบคุณต่างชาติสอบใบขับขี่ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเหมือนจะเคยพาไปครั้งนึงเป็นมาเลเซียน มีปัญหาแค่ตอนสอบข้อเขียนเพราะเค้าบอกว่าข้อสอบมันแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาอังกิด แกมม่าแย่มาก ไม่เป็นประโยค อ่านไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ แปลไม่ออก เมืองไทยควรพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ ซะงั้น เคสนี้จำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วก็สอบผ่านได้ใบอนุญาตในไทย ไปกับโรงเรียนเหมือนกันค่ะ

สไมลล์

สไมลล์

Guest

ban

ban

Guest

18 Oct 2011 09:31 #4

หนูเป็นแรงงานต่างด้าวแต่อยากเรียนหนังสือเรียนได้ที่ไหนบ้างค่ะ

ban

ban

Guest

Webmaster

Webmaster

Admin

18 Oct 2011 10:22 #5

โอ้โห อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ เท่าที่ทราบเหมือน กศน ก็จะไม่ได้เลยเหมือนกัน เลยไม่มีไอเดีย

Webmaster

Webmaster

Admin

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com