pleple

pleple

Guest

  สอบถอยเข้าซองไม่ผ่านสักที (3203 views)

25 Dec 2013 18:27

ตอนเรียนก็ยังทำได้ ตอนนี้จบคอสไปได้สักพักแล้ว ไปสอบมา2รอบไม่ผ่านทั้ง2รอบ รู้สึกแย่จังเลยค่ะ รอบแรกที่ไปสอบยังถอยเข้าช่องจอดได้แต่ชนเสาหลัง พอแก้ตัวรอบสองหนักกว่าเก่าหาช่องเข้าไม่ได้ พอเข้าไปต้องชิดฝั่งใดฝั่งนึงแล้วกระจกก็ชนเสา หนูอยากขอเทคนิคในการหาช่องให้รถเราเข้าได้กลางช่องพอดี เห็นคนอื่นเขาผ่านกัน หนูก็อยากรู้จังว่าผิดพลาดตรงไหน :y:

pleple

pleple

Guest

pleple

pleple

Guest

25 Dec 2013 20:45 #1

ครบกำหนด90วัน 25กพ.ยิ่งนัดซ่อมเขายิ่งนัดห่างออกไป ถ้ายังไม่ผ่านใน90วัน คงต้องไปเริ่มใหม่ทุกอย่างเลยใช่ไหมค่า :y:

pleple

pleple

Guest

Webmaster

Webmaster

Admin

25 Dec 2013 22:39 #2

ใช่ค่ะ ถ้าไม่ผ่านใน 90 วัน ต้องสอบใหม่ทั้งหมด ในกรณีนี้ ที่หาชองเข้าไม่ได้ แปลว่าตตอนเลี้ยวซ้ายมาเพื่อตั้งลำ ก่อนถอยหลังเข้าซอง ตั้งลำไม่ได้ ใช่หรือไม่ค่ะ ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะคะ

ขั้นตอนที่ 1 เดินหน้าตรง จนกว่ากระจกมองข้างด้านขวา ตรงกับเสาต้นแรก หยุด

ขั้นตอนที่ 2 หมุนซ้ายหมด เดินหน้าช้า มองกระจกด้านซ้าย ให้มองเห็นเสา 3 ต้นในกระจกด้านซ้าย หยุด คืนล้อตรง (ต้องจำได้นะว่าพวงมาลัยมี 2 รอบ หมุนซ้ายหมอ พอคืนล้อตรง คือ หมุนทางขวกลับมา 2 รอบ)

ขั้นตอนที่ 3 ใส่เกียร์ R ถอยช้า ๆ จนกระทั่งกระจกสามเหลี่ยมด้านหลังของรถตรงกับเสาต้นแรกแล้วหยุด 

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากนั้นหมุนพวงมาลัยมาทางด้านซ้ายให้หมด แล้วถอยช้า ๆ พร้อมกับให้ดูกระจกหน้าขวา (กระจกหูช้าง) เมื่อเห็นเสา 3 ด้านหลัง (วิธีนับเสา ให้นับแต่เสาสีแดง โดยเริ่มนับจากเสาต้นแรกที่อยู่บนเส้นสีขาว ถอยตรงไป นับต้นแดง 1-2-3) ในกระจกหูช้างด้านขวามือเมื่อไหร่แล้วให้หยุด หลังจากนั้นให้คืนล้อตรง (หมุนพวงมาลัยคืนมาทางขวา 2 รอบ) 

 ขั้นตอนที่ 5 จากนั้นก็ถอยหลังไปช้า ๆ 45 องศา พร้อมกับให้ดูกระจกมองข้างด้านซ้ายมือ (กระจกหูช้าง) ให้ตรงกับเสาต้นแรกนับจากข้างนอก ถ้ารถสั้นหน่อย กรณีที่เป็ยรถไม่มีท้าย รถท้ายตัด อย่าง แจส ยาริส มิราจ ให้ถอย 45 องศาลึกมาหน่อย ให้เสาตรงกับปลายก้านที่ปัดน้ำฝน ก็ลึกมาประมาณ 1 คืบ
 
ขั้นตอนที่ 6 หลังจากนั้นให้หมุนพวงมาลัยมาทางขวาให้หมด แล้วถอยหลังช้า ๆ พอรถตั้งลำตรงแล้วก็หยุด หลังจากนั้นให้คืนล้อให้ตรง (หมุนพวงมาลัยมาทางซ้าย 2 รอบ) แล้วดูว่ารถชิดด้านหลังหรือยัง ถ้าห่างให้ถอยอีกนิด แต่ถ้าลำรถไม่ตรงให้เดินหน้าแต่งในซองได้ แต่ถ้ารถของเราอยู่ทางด้านขวาของซองให้เดินหน้าออกไปตั้งลำมาใหม่ อย่าตั้งลำในซองเด็ดขาด เพราะที่แคบมากแต่งอย่างไรก็ไม่เข้าที่

 
ขั้นตอนที่ 7 เวลาจะออกจากซองให้จำไว้ว่าต้องหักพวงมาลัยมาทางขวาให้หมด แล้วค่อยเดินหน้าออกไปจะได้ไม่ไปชนกับเสาด้านหน้า

ลองเอาไปฝึกดูนะคะ

Webmaster

Webmaster

Admin

Albina

Albina

Guest

16 Apr 2024 14:21 #3

How to be successful on YouTube? – Keys to your successMuch more than a free video sharing platform how to get a lot of likes on youtube comments, YouTube has become a true industry in which it is now possible to generate dizzying profits. Being successful on YouTube is a dream come true, as long as you follow some recommendations and are very creative.To build a loyal community, constantly increase the number of subscribers to your YouTube channel and give great visibility to your brand, a strong dose of professionalism and the production of quality content will be essential.On this page you will find everything you need to know to succeed on YouTube and have every chance of becoming one of the future star YouTubers.5 questions you should ask yourself before starting on YouTube

How to be successful on YouTube? This is a question that many Internet users ask themselves when they watch YouTube videos that generate millions of views.Before starting on the platform, it is essential to define the axis and communication format that you will adopt to be successful on YouTube.Second most searched site after Google, more than one billion visitors per month, 100 hours of video uploaded every minute. The figures related to the activities of the YouTube platform are mind-blowing.For your YouTube channel to be a success, you must first answer the following questions:Of course, these questions are not exhaustive. However, they must allow the user who wants to succeed on YouTube to perfectly define the characteristics of their channel and their strategy for a successful foray into the platform.A defined communication axis to succeed on YouTube

Whether it's to entertain users, impart knowledge, or promote specific actions or a brand, the reasons to create a YouTube channel are endless.To maximize the chances of success of a YouTube channel, the user should preferably choose a topic that they are passionate about and have a solid knowledge of.It is no coincidence that YouTube channels hosted by people considered “experts” in their field attract many loyal visitors. It is not surprising that certain areas are very popular on YouTube, such as humor, games, music and youth content.Choosing the right communication approach will help you rank your YouTube channel better and increase your chances of success on the platform.As you can imagine, certain areas are very popular on YouTube, such as humor, games, music and youth content. Choosing the right communication approach will help you rank your YouTube channel better and increase your chances of success on the platform.To capture the attention of Internet users and stimulate them, effective communication will also involve the name of your YouTube channel . The latter must be striking and obviously available, not only on the platform but also on social networks to build them in parallel.Additionally, you will need to make sure that the domain name identical to your channel name is not already in use so that you can create your website later.As important as the name of the YouTube channel in terms of communication , the associated logo will be another strong identification element in the eyes of the public.Choose the right format for videos to be successful

The success of YouTube videos, especially when starting out on the platform, also means favoring short videos of no more than two or three minutes. Why choose these lengths? Simply because they will be enough to obtain returns in a short time and exploit them to have better success in a longer video later.However, and if the topic lends itself to it, the long format should not be neglected either. To be successful with your YouTube channel, the first videos uploaded will play a crucial role because they will ensure conversion and audience loyalty.It is useful to emphasize that the first 10 or 15 minutes of each video published on YouTube will be essential because it is the time necessary for a user to decide to continue watching it or move on to other content.Finally, to be successful on YouTube, the creator of a channel will have to respect a video publishing schedule . On the one hand to regularly supply the channel with content and, on the other, to build a loyal audience.Follow our tips for success on YouTube

For a YouTube video to be successful, and more generally for your YouTube channel to be a success and increase the number of views as well as the number of subscribers, it is essential to offer unique content that stands out from the crowd .Here are some valuable tips to follow:The development of your channel

To be successful on the video platform, it is necessary to carry out several basic actions that will allow the YouTube channel to find its audience and build loyalty. These are the steps you have to take to be successful:Choose the right niche

It's a fact: the most successful YouTube channels of the moment are those that target a specific audience . Whether it's movies, fashion, or video games, to be successful on YouTube it's a good idea to focus on a specific topic and make sure it's treated with excellence.Stand out from the "competition"

Whatever niche you choose, video success will only be possible by offering an absolutely unique approach and personality.The search for differentiation from other YouTubers, whether due to the form of the videos , the original treatment of the topic or the strong identity of the channel creator , will determine the success of the YouTube channel.Set up your channel as a brand in its own right

Like a brand, a YouTube channel must have its own visual codes to get noticed and create a base of loyal Internet users.Among these codes, we can mention the profile photo, the channel banner or its description, all of which will allow the public to immediately identify it.The profile photo of the YouTube channel is usually the first element that Internet users see. Hence the need for it to faithfully reflect the spirit and identity of the channel.The banner, which is the image that appears at the top of the channel and is the title, must be eye-catching enough to arouse the curiosity of Internet users and encourage them to watch other videos.Finally, for the description of the YouTube channel, it is highly recommended to include its social networks and other sites where the channel creator has an account, always in this logic of building user loyalty and increasing traffic.Creating quality videos is an obligation

If the quality of the background is essential to success on YouTube, the shape will matter too. These are the main elements to follow to create videos that people want to watch:A good team: a necessity for the success of the video

Regardless of the type of videos created, the YouTube channel must offer content of unquestionable visual and sound quality, a result that can only be achieved by providing yourself with the appropriate equipment.Write a script: for more fluid and impactful videos

Unless the subject of the video is outside the author's control, it's a good idea to script your YouTube videos before making them and even rehearse them beforehand.The result will be videos that are more pleasant to watch, better structured and that will give the whole thing a very professional look, which will increase your chances of success on YouTube.Filming, viewing and editing: 3 essential steps

Once you've gone through the scripting and rehearsing process, you can start making the video. Recording your YouTube video doesn't necessarily require a single take.It's entirely possible to stitch together different shots when editing to create the perfect video to post online.Once you've created your video on YouTube, it's important to review the final result before publishing it online.Public enthusiasm: knowing how to awaken it

This is the main goal of anyone who wants to make a successful YouTube channel: capture an audience and retain it in the long term.How do you succeed on YouTube by getting people to watch your videos?Here are some techniques well known by star YouTubers:Add tags to appear in user searches

Tagging your YouTube videos and doing it intelligently will make it easier for them to appear in the search results of users of the platform. Tags can be words or phrases and must be relevant to the topic of the video.Offer regular content

To avoid being overwhelmed by the competition and make your YouTube channel a success, publishing regular content will help maintain the interest of the Internet user in the long term. A weekly post is the best frequency.Likewise, the time of day a YouTube video is posted will have a major impact on its audience. It should be chosen based on the time when the maximum number of Internet users are connected.Encourage the public to subscribe

How to succeed on YouTube by getting the largest possible number of subscribers to your channel? Simply asking users to subscribe to your videos. This is a very common practice on YouTube.This invitation to subscribe usually appears at the end of a video through a link that the viewer simply has to click on. The user will then receive a notification every time a new video is published, which will help improve the referencing of their YouTube channel.Interact with your audience

The success of a YouTube channel also depends on creating a strong bond between its creator and subscribers.Through the comments that can be left on each video and that will end up creating a true community around the YouTube channel. Comments are also an opportunity to answer various questions from subscribers.Develop relationships between channel creators

A community of creators par excellence, YouTube allows the numerous YouTubers to interact and even propose common content from which the different participants can benefit.The concept of "guests" is a very common practice on the platform and will be an important asset to attract subscribers to your own channel.Consolidate your virtual presence on social networks

Regardless of its intrinsic qualities, having a YouTube channel probably won't be enough to attract more and more subscribers.To reach the largest audience possible, it will be essential to have an account on each of the main social networks, such as Instagram, Facebook or Twitter, whether to tweet new content, post links or keep in touch with your subscribers elsewhere. be YouTube.Tips to keep in mind for your YouTube channel

In addition to the above tips to be successful on YouTube, there are several more technical factors that must be taken into account and applied to be successful on the platform.Video reference on YouTube

It is important to note that YouTube is owned by Google and is the largest video hosting platform in the world. As a result, a significant portion of visits will be directly attributable to the most famous search engine.Therefore, to be successful on YouTube, it will be essential to optimize the natural referencing of the videos on the YouTube channel by mastering the most effective techniques in this field and thus federate a maximum of Internet users.To rank videos, YouTube uses many signals that must be taken into account.The main ones are the following:Video title;

Keywords in the video description;

Number of subscriptions after watching the video;

Number of likes and dislikes;

Labels.

YouTube KeywordsAs mentioned above, keywords are part of the essential factors of video referral on YouTube.Therefore, it is necessary to master all the subtleties. Without careful thought when choosing keywords, the videos on your channel will have little chance of being viewed.The fundamental principle of keywords on YouTube is this: the more “niche” long-tail keywords, the more likely the video will be viewed due to less competition for the queries used by the user during your search. The public will also "adapt" better to the content offered.To be successful on YouTube, the use of keywords is undoubtedly the main rule in terms of SEO .How to make a YouTube thumbnail?

Although this point has already been discussed previously, creating an appropriate thumbnail is a very simple and effective way to increase the number of views of the videos on your channel.At least as important as the title of the video, the mission of the YouTube thumbnail is to capture the attention of Internet users and encourage them to watch the content.Also known as " YouTube thumbnail ", the thumbnail is an image similar to the cover of a book in the online world and should make the user want to click on the video.An attractive YouTube thumbnail is a great way to stand out from the competition and generate clicks. As long as the rules of good practice are known.YouTube tags

Another SEO tool absolutely essential for success on the platform, YouTube tags are words and phrases whose function is to provide context to the video.Why are tags such a crucial factor in the SEO of your YouTube channel videos ? For the simple reason that they will provide additional data to both the platform and Google, such as the theme of the videos, their category, etc.YouTube allows you to create tags of up to 120 characters that you must use in their entirety.In summary

YouTube is an incredibly rich and powerful platform. Succeeding on YouTube and becoming one of the future great YouTubers is a project that requires a lot of rigor and personal investment to offer your subscribers relevant, structured and attractive content in every way.

Albina

Albina

Guest

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com