Webmaster

Webmaster

Admin

  แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาหลักสูตรสำหรับคอร์สเรียนเกียร์รวม หรือเกียร์ธรรมดาค่ะ (1985 views)

1 May 2015 08:51


เนื่องจากปัจจุบัน รถเกียร์ธรรมดามีต้นทุนในการสอน ค่อนข้างมาก รถต้องใช้น้ำมัน ทำให้ต้นทุนจะสูงกว่ารถเกียร์ออโต้ รวมไปถึงต้นทุนค่าแรงค่าจ้างครูขึ้นสูงกว่าเป็นเกียร์ออโต้ด้วยเช่นกันค่ะ ครูที่สามารถสอนเกียร์ธรรมดาได้ดี มีค่อนข้างจำกัด ซึ่งโรงเรียนก็มั่นใจว่าได้คัดเลือกครูเหล่านี้มาเป็นอย่างดี เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างดีที่สุด ดังนั้นจึงขอปรับราคาเรียนเกียณ์ธรรมดา หรือเรียน 2 เกียร์ใน 1 หลักสูตรพิ่มขึ้น 500 บาท จากราคาหลักสูตรปกติสำหรับเกียร์ออโต้ค่ะ เป็นดังนี้ค่ะ ราคาใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

 1. หลักสูตรเร่งรัด 
 หลักสูตร
ราคาเกียร์ออโต้
ราคาเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์รวม
เหมาะสำหรับ


5 ชั่วโมง
 
1,800 บาท
 
2,300 บาท
หลักสูตรเร่งรัด
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานแล้ว เรียนเพื่อฟื้นฟูและทบทวนทักษะที่มีมา หรือต้องการมาเรียนเพื่อสอบใบขับขี่ เพื่อเน้นท่าสอบใบขับขี่ 
   2. หลักสูตรสำหรับผู้มีพื้นฐาน

 

หลักสูตร
ราคาเกียร์ออโต้
ราคาเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์รวม
เหมาะสำหรับ


8 ชั่วโมง
 
2,700 บาท
 
3,2000 บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว 
แต่ไม่มีใบขับขี่ และไม่มีประสบการณ์บนท้องถนน มาเรียนเพื่อฟื้นฟูทักษะและปรับพื้นฐานที่เคยมีมา ทางโรงเรียนมีบริการพาไปทำใบขับขี่ฟรีจนกว่าจะผ่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากราคาตามหลักสูตร

เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ซึ่งนักเรียนต้องชำระให้กรมขนส่ง


10 ชั่วโมง
 
3,100 บาท
3,600 บาท

  3. หลักสูตรสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
 

 

หลักสูตร
ราคาเกียร์ออโต้
ราคาเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์รวม
เหมาะสำหรับ


15 ชั่วโมง
 
3,900 บาท
 
4,400 บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน 
ทางโรงเรียนจะสอนตั้งแต่หลักการขั้นพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์และเครื่องยนต์ ตลอดจนพาออกถนนเพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีบริการพาไปทำใบขับขี่ฟรีจนกว่าจะผ่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากราคาตามหลักสูตร 

เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการอบรมและค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ซึ่งนักเรียนต้องชำระให้กรมขนส่ง
 
Webmaster

Webmaster

Admin

Post reply
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com